Ολοκλήρωση εγκατάστασης συγκροτήματος καύσης αερίων ρύπων (Regenerative Thermal Oxidizer) με σκοπό την εξάλειψη οργανικών στοιχείων της παραγωγικής διαδικασίας μας

Με την εγκατάσταση του συγκροτήματος καύσης αερίων ρύπων, η Plastimak αποδεικνύει τη μέγιστη σημασία που δίνει σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας, στη συνεχή προσπάθειά της να παραμείνει μια θετική δύναμη αλλαγής στον κλάδο της. Συγκεκριμένα, η νέα αυτή επένδυση αποσκοπεί στην εξάλειψη όλων των οργανικών ρύπων που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.