Η ΠΛΑΣΤΙΜΑΚ πραγματοποιεί σταθερά βήματα, τηρώντας τις περιβαλλοντικές της δέσμευσες και συμβάλλοντας στην αειφόρο ανάπτυξη.

Η ΠΛΑΣΤΙΜΑΚ προσπαθεί διαρκώς να βελτιώνει το επίπεδο των δραστηριοτήτων της, με τρόπο τέτοιο ώστε να συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη. Κομμάτι της προσπάθειας αυτής αποτελεί και η συμμετοχή της εταιρίας στην περιβαλλοντικά στοχευμένη πλατφόρμα αναβαθμιστικής ανακύκλωσης "In the Loop". 

Μέχρι σήμερα έχουμε συλλέξει και διοχετεύσει περισσότερους από 100 τόνους πλαστικού προς ανακύκλωση και συνεχίζουμε !

 

  • Η περιβαλλοντικά στοχευμένη πλατφόρμα "In the Loop" αποτελεί μία πρωτοβουλία του ομίλου Πλαστικά Θράκης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση επισκεφθείτε το in-the-loop.gr

  • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την περιβαλλοντική πολιτική της PLASTIMAK επισκεφθείτε το: https://www.plastimak.com.gr