Η Plastimak λαμβάνει πιστοποίηση κατά ISCC Plus για τη διαχείριση βιώσιμων υλικών

Με την πιστοποίηση κατά ISCC PLUS επικυρώνεται η συμμετοχή της Plastimak SA στην κυκλική οικονομία και κατ’ επέκταση στη βιώσιμη ανάπτυξη. Mε την επιβεβαίωση του φορέα πιστοποίησης EUROCERT, τεκμηριώνεται η ικανότητα της εταιρίας μας, να διαχειρίζεται αειφόρες πρώτες ύλες. Σε αυτές συγκαταλέγονται bio-based και circular (ανακυκλωμένες) πρώτες ύλες πολυμερών καθώς επίσης και βιοαποικοδομήσιμα, κομποστοποιήσιμα υλικά, πάντα από εγκεκριμένους και πιστοποιημένους κατά ISCC PLUS προμηθευτές.

Η Plastimak SA τεκμηριώνει την χρήση των αειφόρων πρώτων υλών στα τελικά προϊόντα της, μέσω της μεθόδου mass balance (ισοζυγίου μάζας), δεσμευόμενη με την αντίστοιχη δήλωση βιωσιμότητας (sustainability declaration) που τα συνοδεύει.