Η πρώτη φλεξογραφική μηχανή με δυνατότητα εκτύπωσης έως και 10 χρωμάτων στον ελλαδικό χώρο.

Με την ολοκλήρωση αυτής της επένδυσης, η Plastimak διαθέτει τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό στον τομέα της φλεξογραφίας με δυνατότητα εξαιρετικής ποιότητας εκτύπωσης για φωτογραφική απεικόνιση και άριστη απόδοση χρωμάτων. Η Plastimak για την επένδυση αυτή αποφάσισε να συνεχίσει την προϋπάρχουσα συνεργασία της με γνωστό κατασκευαστικό Οίκο.

Χαρακτηριστικά της νέας 10χρωμης φλεξογραφικής μηχανής είναι:

• Η μεγάλη παραγωγικότητα με εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες.

• Η αυτόματη ρύθμιση όλων των παραμέτρων της εκτύπωσης, με αποτέλεσμα ελάχιστους νεκρούς χρόνους και ευελιξία στις αλλαγές.

• Η αποθήκευση όλων των δεδομένων με σκοπό τη σταθερή επαναληψιμότητα κάθε εκτύπωσης.

• Η συνεχής ηλεκτρονική παρακολούθηση, ο ποιοτικός έλεγχος και η αυτόματη διόρθωση όλων των δεδομένων της εκτύπωσης.