Η προσθήκη δεύτερης γραμμής λαμιναρίσματος χωρίς διαλύτη, έρχεται να ενισχύσει την παραγωγικότητα και την ποιότητα της Plastimak.

Η Plastimak προσθέτει στον εξοπλισμό της άλλη μία λαμιναριστική μηχανή, καθώς και νέα συστήματα ανάμιξης κολλητικών ουσιών. Η νέα αυτή επένδυση θα επιτρέψει όχι μόνο την αύξηση της παραγωγικότητας της εταιρίας, αλλά και την ευελιξία στη χρήση της κατάλληλης κόλλας για κάθε ειδική εφαρμογή, εξασφαλίζοντας έτσι την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών κάθε πελάτη με τη σφραγίδα ποιότητας της Plastimak.