Ο εργαστηριακός εξοπλισμός της Plastimak μεγαλώνει με νέες επενδύσεις σε όργανα μέτρησης.

Η Plastimak συνεχίζει να εξοπλίζει το εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου με νέα όργανα μέτρησης με σκοπό τη διασφάλιση ποιότητας σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας. (x-Rite eXact, Instron, Parotester, κλπ.)